gaduch.eu.org/

AIXAM Zarejestrowany z gwarancją 40 szt.Ratyroxilodz.pl.eu.org/

posiadam więcej takich pojazdów OK 40 SZTUK OPCJA KUP TERAZ MOŻLIWA DOPIERO PO OGLĘDZINACH POJAZDU ZAPEWNIAM SERWIS DLA ZAINTERESOWANYCH PODAJĘ TROCHĘ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TEGO POJAZDU A MIANOWICIE KTO POTRZEBUJE DO PORUSZANIA SIĘ TAKIM POJAZDEM PRAWO JAZDY I JAKIEJ KATEGORII. Zgodnie z nową Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 19. osoby które ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem nowych przepisów nadal będą mogły prowadzić bez prawa jazdy pojazdy których moc nie przekrac. Wynika z tego, że kierowcy, którzy osiągnęli pełnoletność przed tą datą utrzymują, dawne przywileje na zasadzie praw nabytych. Teraz pełnoletni ten przywilej utracą. By jeździć lekkim quadem lub też skuterem, będą musieli posiadać prawo jazdy kategorii AM lub jakiekolwiek inne uprawnienie na motor lub samoch. Wymóg ten yczy tylko tych, którzy ukończą 18 lat z chwilą wejścia w życie ustawy lub później wyjaśnia Dariusz Podleś z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Czyli mogą kierować takimi pojazdami nawet wówczas, gdy nie mają żadnego prawa jazdy i nie muszą też zdawać egzaminu na kategorię AM tłumac. Co do niepełnoletnich, to od 19 stycznia podniesiony będzie minimalny wiek, po osiągnięciu którego będzie można starać się o pozwolenie na ja. Do tej pory kartę motorowerową mogli wyrabiać już 13 latkowie, a o zastępujące ją prawo jazdy kategorii AM będzie się można starać od ukoń. Aby uzyskać to prawo jazdy, trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Warto o tym pamiętać, planując np. komunijne prezenty, bo ośmiolatek obdarowany quadem nie będzie mógł zgodnie z prawem z niego korzystać. Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat. Zgodnie natomiast z par. osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. Dotyczy to zatem uprawnienia do kierowania motorowerem a nie czterokołowcem lekkim. Pojazdy z kategorii AM mogą prowadzić kierowcy, posiadający uprawnienia kat. A1, A2, A, B1,B, C1, C,D1,D i T. Kartę motorowerową można wymienić na prawo jazdy kategorii AM. lekkie pojazdy czterokołowe masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg kategoria L6e , nie wliczając w to masy akumulatorów. w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km h oraz których a pojemność skokowa nie przekracza 50 cm, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub b maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub c maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznegoznym, lub c maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów trójkołowych kategorii L2e, chyba że przepisy yczące homologacji stanowią inaczej.
Ogłoszenie


Tags: , ,Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

univel.eu.org/