www.foranimals.czest.pl/

AIXAM Zarejestrowany z gwarancją 40 szt.Raty

posiadam więcej takich pojazdów OK 40 SZTUK OPCJA KUP TERAZ MOŻLIWA DOPIERO PO OGLĘDZINACH POJAZDU ZAPEWNIAM SERWIS DLA ZAINTERESOWANYCH PODAJĘ TROCHĘ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TEGO POJAZDU A MIANOWICIE KTO POTRZEBUJE DO PORUSZANIA SIĘ TAKIM POJAZDEM PRAWO JAZDY I JAKIEJ KATEGORII. Zgodnie z nową Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 19. Wynika z tego, że kierowcy, którzy osiągnęli pełnoletność przed tą datą utrzymują, dawne przywileje na zasadzie praw nabytych. Dlatego przedstawię fragment treści tego artykułu. Teraz pełnoletni ten przywilej utracą. By jeździć lekkim quadem lub też skuterem, będą musieli posiadać prawo jazdy kategorii AM lub jakiekolwiek inne uprawnienie na motor lub samochód. Wymóg ten yczy tylko tych, którzy ukończą 18 lat z chwilą wejścia w życie ustawy lub później wyjaśnia Dariusz Podleś z biura ruchu drogowe. Ci, którzy osiągnęli pełnoletniość przed 19 stycznia 2013 r. utrzymują dawne przywileje na zasadzie praw nabytych. Czyli mogą kierować takimi pojazdami nawet wówczas, gdy nie mają żadnego prawa jazdy i nie muszą też zdawać egzaminu na kategorię AM tłumac. Co do niepełnoletnich, to od 19 stycznia podniesiony będzie minimalny wiek, po osiągnięciu którego będzie można starać się o pozwolenie na jazdę skuterem czy quadem. Do tej pory kartę motorowerową mogli wyrabiać już 13 latkowie, a o zastępujące ją prawo jazdy kategorii AM będzie się można starać od ukończenia 14. Aby uzyskać to prawo jazdy, trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośr. Warto o tym pamiętać, planując np. komunijne prezenty, bo ośmiolatek obdarowany quadem nie będzie mógł zgodnie z prawem z niego korzystać. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat. osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospo. Dotyczy to zatem uprawnienia do kierowania motorowerem a nie czterokołowcem lekkim. A1, A2, A, B1,B, C1, C,D1,D i T. lekkie pojazdy czterokołowe masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg kategoria L6e , nie wliczając w to masy akumulatorów. w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km h oraz których a pojemność skokowa nie przekracza 50 cm, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub b maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub c maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznegoznym, lub c maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów trójkołowych kategorii L2e, chyba że przepisy yczące homologacji stanowią inaczej.
Ogłoszenie
www.esiptel.pl/

Tags: , ,

www.przelamujaccisze.opole.pl/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

perfumy-perfumeria.eu.org/